Ανακοίνωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών-παραλιών Δήμου Λήμνου