Γήπεδα beach tennis στην πόλη της Άρτας, δίπλα στον Άραχθο ποταμό