Δήμοι: 7 εκατ. ευρώ για ναυαγοσωστική κάλυψη σε παραλίες

7 εκατ. ευρώ για ναυαγοσωστική κάλυψη
Συνολικό ποσό ύψους 7.000.000 ευρώ κατανέμεται σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

Τα εν λόγω ποσά θα καταβληθούν, ανά Δήμο, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα της συγκεκριμένης κατανομής, δύναται να διατεθούν από τους Δήμους και για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών τους δαπανών.

Αναλυτικά, τον πίνακα με τα ποσά: Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Πηγή: ypes.gr

Share