Διαχείριση άγχους κατά την περίοδο των Πανελληνίων