Δήμος Ηρακλείου Κρήτης | Δύο σεμινάρια απο το «Δημοσκόπιο»

Δύο σεμινάρια απο το «Δημοσκόπιο»
Σεμινάριο με θέμα: «Οικογενειακές επιχειρήσεις και διαδοχή»

Σεμινάριο με θέμα «Οικογενειακές επιχειρήσεις και διαδοχή» διοργανώνει το «Δημοσκόπιο» του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την #projectyou, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα, 28 Ιουνίου, μέχρι και την Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2021. Η συμμετοχή είναι δωρεάν μέσω Zoom Platform.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία διαδοχής μιας επιχείρησης: ιδιοκτήτες, διαδόχους, δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων.

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αναδειχθεί η σημασία της επιτυχημένης διαδοχής για την ανάπτυξη της επιχείρησης και της οικογένειας, να προσδιοριστούν τα στάδια και τα κρίσιμα σημεία για μία επιτυχημένη διαδοχή και να δοθούν απαντήσεις και καλές πρακτικές σε θέματα σχετικά με τη διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Έχει διάρκεια 16 ώρες και εισηγητής του προγράμματος είναι ο κ. Κωνσταντίνος  Μανασάκης.

28 Ιουνίου12:00 – 16:004Κωνσταντίνος Μανασάκης
29 Ιουνίου12:00 – 16:004Κωνσταντίνος Μανασάκης
30 Ιουνίου12:00 – 16:004Κωνσταντίνος Μανασάκης
01 Ιουλίου12:00 – 16:004Κωνσταντίνος Μανασάκης

Για εγγραφή και παρακολούθηση του Σεμιναρίου, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/jRN3cWotgQ5b1N6X9

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2813 409204

Βιωματικό εργαστήριο «Personal Branding Workshop»

Βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Personal Branding Workshop» διοργανώνει το «Δημοσκόπιο» του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την #projectyou, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Το βιωματικό εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τρίτη, 29 Ιουνίου, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021. Η συμμετοχή είναι δωρεάν μέσω Zoom Platform.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα σε νέους και νέες, αφού στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθεί ο τρόπος που χτίζεται ένα δυνατό προσωπικό προφίλ (personal brand) και πώς δημιουργείται ένα προσωπικό σχέδιο δράσης. Θέματα όπως επαγγελματικοί στόχοι, αξίες, επικοινωνιακή στρατηγική, αυτοπεποίθηση, διαχείριση κοινωνικών δικτύων, προώθηση υπηρεσιών είναι μερικά από τα θέματα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

Έχει διάρκεια 20 ώρες και εισηγητής του προγράμματος είναι η κ. Κατερίνα Θεοφανίδου.

29 Ιουνίου16:30 – 21:305Κατερίνα Θεοφανίδου
39 Ιουνίου16:30 – 21:305Κατερίνα Θεοφανίδου
01 Ιουλίου16:30 – 21:305Κατερίνα Θεοφανίδου
02 Ιουλίου16:30 – 21:305Κατερίνα Θεοφανίδου

Για έγγραφη και παρακολούθηση του Σεμιναρίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/NRsGZcp1L7oUs2Gu9 

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2813 409204

Share