Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας ενόψει Πάσχα - Ποιοι εξαιρούνται

Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας ενόψει Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται