Καλάθι Αλληλεγγύης για συγκέντρωση προϊόντων από τον Δήμο Κοζάνης

Καλάθι Αλληλεγγύης για συγκέντρωση προϊόντων από τον Δήμο Κοζάνης