Δήμος Λήμνου: Ηλεκτρονικές δηλώσεις ακαθάριστων εσόδων

Ηλεκτρονικές δηλώσεις ακαθάριστων εσόδων στον Δήμο Λήμνου
Τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τις υποθέσεις που αφορούν στις δηλώσεις ακαθάριστων εσόδων και την πληρωμή των αντίστοιχων τελών, θα έχουν, πλέον, οι επαγγελματίες του Δήμου Λήμνου που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο.

Ο Δήμος Λήμνου συμμετέχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων και πληρωμών των τελών επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Με στόχο τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τον Δήμο, αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, καθώς μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τα δημοτικά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων 0,5% και 5%, ενώ και οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν με ανάλογη διαδικασία το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων.

Η ταυτοποίηση χρηστών για τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, στη διεύθυνση https://dae.govapp.gr/, στην ενότητα για τις επιχειρήσεις, όπου θα συνδέονται με κωδικούς τους TAXISnet. Εγχειρίδιο με πληροφορίες υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθάριστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων (govapp.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εσόδων του δήμου, στο τηλ.: 2254 3 50027.

Share