Ενημερωτική εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις αλλαγές στο Λύκειο