Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από τον Δήμο Θεσσαλονίκης