Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της xώρας, από τους Δήμους, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δημοσιεύθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας, από τους δήμους, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Αναλυτικά, η διαδικασία, η μοριοδότηση και τα προσόντα πρόσληψης: ΦΕΚ B’ 3324/07.08.2020

Share