Διεθνές Συνέδριο «Smart Statistics 4 Smart Cities», στην Καλαμάτα

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «SmartStatistics4SmartCities» (Έξυπνες Στατιστικές για Έξυπνες Πόλεις) διοργανώνεται στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 στην Καλαμάτα, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον Δήμο Καλαμάτας και το 2ο Λύκειο Καλαμάτας. Θέμα του Συνεδρίου είναι η αξιοποίηση των έξυπνων στατιστικών, δηλαδή των στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από φορητές και καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.Ο βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας βιώσιμων συνεργειών μεταξύ των επίσημων στατιστικών φορέων, των Δήμων, των ακαδημαϊκών & ερευνητικών ιδρυμάτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ανάλυσης δεδομένων, με στόχο τη λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων για τις πόλεις και για την ευημερία των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή/και τις επισκέπτονται, και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις αυτές.Οι έξυπνες στατιστικές μπορούν να θεωρηθούν ως ο μελλοντικός διευρυμένος ρόλος των επίσημων στατιστικών σε έναν κόσμο που ενσωματώνει τις έξυπνες τεχνολογίες. Οι έξυπνες τεχνολογίες περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες, διαδραστικές τεχνολογίες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες βελτιστοποιούν τη φυσική λειτουργία του εξοπλισμού και των καταναλωτικών συσκευών. Έτσι, οι ίδιες οι στατιστικές μεταμορφώνονται σε μια “έξυπνη τεχνολογία” ενσωματωμένη σε “έξυπνα συστήματα” που μετασχηματίζουν τα «δεδομένα» σε «πληροφορίες».Οι εξελίξεις στις έξυπνες πόλεις και στις επίσημες στατιστικές ακολουθούν όλο και περισσότερο ανεξάρτητες παράλληλες διαδρομές, αν και το κοινό βασικό συστατικό τους, είναι τα «δεδομένα», ανεξάρτητα αν είναι «ανοικτά δεδομένα», «μαζικά δεδομένα”, “έξυπνα δεδομένα», «συνδεδεμένα δεδομένα», καθώς στην ουσία όλα είναι “δεδομένα”.

Share