Δωρεάν εμβολιασμός, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έναντι του ιού του έρπη

Δωρεάν εμβολιασμός, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έναντι του ιού του έρπη