Δωρεάν μέτρηση της Οστικής Πυκνότητας, για την Πρόληψη της Οστεοπόρωσης