Εθελοντικός καθαρισμός το Σάββατο στο Καλοχώρι

Εθελοντικός καθαρισμός το Σάββατο στο Καλοχώρι