Εκδήλωση του ΣΕΠΕ στη Beyond Expo

Εκδήλωση του ΣΕΠΕ στη Beyond Expo