«Πόθεν έσχες»: Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003

Σχετικά με δημοσίευμα στο site vouliwatch.gr με τίτλο «Η πραγματική εικόνα των Πόθεν Έσχες των Βουλευτών/ριών για το 2015», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» του έτους 2015 έγινε με την παρατήρηση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους. Στη συνέχεια, και μέχρι την τελευταία συνεδρίασή της στις 17/7/2018, η Επιτροπή ασχολείται με τον έλεγχο των εν λόγω Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Πολλές από τις αναρτημένες δηλώσεις έχουν διορθωθεί ή συμπληρωθεί και επίσης αρκετές έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για ελλείψεις ή ανακρίβειες.

Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα στηρίζονται σε στοιχεία που στην πλειοψηφία τους έχουν μεταβληθεί.

Όσον αφορά, ειδικότερα, την, σύμφωνα με την ανάλυση του Vouli Watch, «έλλειψη» στις αξίες ακινήτου, σημειώνουμε τα εξής: Η «έλλειψη» παρατηρείται επί το πλείστον στο πεδίο «Αντικειμενική Αξία Συμβολαίου Απόκτησης» και στο σύνολό της σε ακίνητα που προϋπήρχαν και έχουν ήδη δηλωθεί σε προηγούμενες (χειρόγραφες) Δηλώσεις, στις οποίες έχουν επισυναφθεί και ελεγχθεί τα σχετικά παραστατικά (συμβόλαια). Τα ακίνητα αυτά δηλώθηκαν στην πρώτη ηλεκτρονική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με οδηγίες της Επιτροπής και, κατά συνέπεια, οι εν λόγω Δηλώσεις δεν πάσχουν από «ελλείψεις» ή «ανακρίβειες».

ΑΘΗΝΑ, 29.8.2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Share