Ενημέρωση σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Αθήνα, 22.08.2018
Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.44746/1007/22-08-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Φ.11321/οικ.42090/959/2018 (Β΄ 3176) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους και επιμήκυνση χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από τη σύνταξη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για τη χορήγηση της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της ανωτέρω ΥΑ και η διακρίβωση της ύπαρξης κύριας, ή δευτερεύουσας κατοικίας, ή της φιλοξενίας, κατά την έννοια που ορίζεται από τη φορολογική αρχή, ή της σοβαρής σωματικής βλάβης ή του θανάτου να έλαβαν χώρα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, όπως οι περιοχές αυτές οριοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 (Β΄ 3255) Κοινή Υπουργική Απόφαση και αποτυπώνονται με ακρίβεια στους χάρτες που εμφαίνονται στα ακόλουθα links του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Copernicus:
http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_orio.jpg
http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_kinetta.jpg
καθώς και σε βάθος των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του περιγράμματος των ανωτέρω περιοχών.

Επιπλέον, προς υποβοήθησή σας, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω μεγάλου όγκου, αρχείο excel που επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμ. ΓΔ 1302/1831118/16.08.2018 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου στο οποίο αποτυπώνονται οι οδοί των πληγεισών περιοχών.

Η διακρίβωση συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Υφυπουργός
Αναστάσιος Πετρόπουλος

Share