Η λειτουργία της e-ΥΜΣ είναι πλέον γεγονός!

Σε λειτουργία τέθηκε, σύμφωνα με την πρόβλεψη σχετικής ΚΥΑ, η πλατφόρμα “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)”, η οποία αφορά την σύσταση εταιρειών εξ’ αποστάσεως. Σύμφωνα με δήλωση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, η πρώτη σύσταση εταιρείας έγινε την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και η χρονική διάρκεια της ήταν από τις 08:36 ως τις 09:10.

Η ανωτέρω πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα σύστασης εταιρειών άμεσα και γρήγορα, μέσω της πρόσβασης σε Η/Υ και σε αυτό το πρώτο στάδιο, η διαθεσιμότητα της αφορά την σύσταση Μονοπρόσωπων Ι.Κ.Ε., ενώ υπολογίζεται πως μέχρι τα τέλη 2019, θα είναι διαθέσιμες και όλες οι υπόλοιπες νομικές μορφές.

Είναι σημαντικό να τονισθεί, πως όσοι θελήσουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα e-ΥΜΣ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και πρώτου έτους της λειτουργίας της, θα έχουν την δυνατότητα της δωρεάν σύστασης επιχείρησης. Μετά το πέρας του ενός έτους, η συνολική δαπάνη θα ανέρχεται στο 30% του συνολικού κόστους σύστασης εταιρείας μέσω της e-ΥΜΣ, με την παράλληλη ταυτοπρόσωπη παρουσία.

Περαιτέρω, σε ότι αφορά τη  δυνατότητα σύστασης Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μέσω των υπηρεσιών της e-ΥΜΣ των επιμελητηρίων, με την κατάλληλη χρήση των πρότυπων καταστατικών, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να πραγματοποιήσουν, οι ίδιοι, ηλεκτρονικά την σύσταση μιας εταιρείας, σε μικρό χρονικό διάστημα και με ελάχιστο κόστος, με την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας της ΥΜΣ, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφορικά με την κατοχή ηλεκτρονικής υπογραφής και την χρήση προτύπου καταστατικού, χωρίς την ενδιάμεση παρέμβαση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.

“Η ίδρυση μιας εταιρείας με μία “στάση”, μέσα σε 13 λεπτά, έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους έντιμους, αλλά και κάποια μειονεκτήματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας”, ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού-Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κορκίδης.

Σύμφωνα με ίδιο δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η σχετική δυνατότητα σαν μια  “fast track” διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Τέλος, στοιχεία και πληροφορίες μπορεί να εντοπίσει κανείς στον διαδικτυακό χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως και τα αντίστοιχα έγγραφα και δικαιολογητικά.

 

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Share