Επιστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης

Επιστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης