Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: 25.000 ωφελούμενοι σε Δήμους, Περιφέρειες και δημόσιες υπηρεσίες

απασχόληση ανέργων
Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση, κυρίως, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά προσόντα).

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ αναφορικά με την απασχόληση 25.000 ανέργων, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η δράση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ωφελούμενων σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης -στους προαναφερθέντες φορείς- για 8 μήνες, καθώς και πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών.

Για τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δείτε αναλυτικά:

ΦΕΚ B’ 5895/16.12.2021

Αναμένεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, από τους ενδιαφερόμενους ανέργους, να ξεκινήσει άμεσα.

Share