Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικά η υποβολή συμβολαίων από πολίτες

Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικά η υποβολή συμβολαίων από πολίτες