Λειτουργία θερινών τμημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ηρακλείου Κρήτης