8.000 ομιλούντα βιβλία στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης