Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ

Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ