Οι ειδικοί του Internet of Things συνιστούν για βιώσιμες έξυπνες πόλεις

Η βιωσιμότητα είναι βασικό συστατικό των πραγματικά έξυπνων πόλεων. Η καινοτομία μπορεί να αφορά σε θέματα όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα δίκτυα, θέσεις στάθμευσης και μεταφορές. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας για τη δημιουργία ανθεκτικών πυλώνων που θα διαρκέσουν στον χρόνο.

Στις εργασίες του IoT World 2017, ηγέτες στον χώρο του Internet of Things που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της βιωσιμότητας μιας έξυπνης πόλης συνιστούν ως βασικές αρχές για μια πόλη που θα ήθελε να γίνει βιώσιμη:

  1. Δημιουργία Υποδομών

Οι πόλεις πρέπει να έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση των υποδομών τους τόσο σε έργα κατασκευών όσο και στη δημιουργία υποδομών για ΙοΤ. Επιπλέον, είναι σημαντικό να υπάρχουν υποδομές για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την κάλυψη ενεργειακών αναγκών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, 3 βασικά συστατικά μιας πόλης για να είναι βιώσιμη είναι να υπάρχουν οι προδιαγραφές για λειτουργία υπηρεσιών σε ειδικές συνθήκες, σε κανονικές συνθήκες και υποδομές για ψυχαγωγία. Για την πραγματοποίησή τους είναι αναγκαίο να υπάρχει κεφάλαιο, πόροι και οι ειδικοί στις απαραίτητες διαδικασίες και μεθόδους.

  1. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Δε νοείται έξυπνη πόλη χωρίς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με οφέλη όπως η μείωση των ρύπων και η ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι καθαρές ενέργειες έχουν όφελος στην κοινωνία συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται οδηγώντας παράλληλα και στην οικονομική ανάπτυξη.

  1. Internet of Things

Συσκευές IoT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, ο έξυπνος ηλεκτροφωτισμός μπορεί να έχει αρχικά υψηλό κόστος για την εφαρμογή του αλλά θα έχει τελικά υψηλή απόδοση ως επένδυση.

  1. Έξυπνα δίκτυα και μετρητές

Η βιωσιμότητα είναι ουσιώδης σε μια έξυπνη πόλη και πρέπει να σχεδιαστεί η πορεία της προς αυτή. Σημαντικό είναι επίσης να ελέγχονται τα αποθέματα και η ζήτηση με χρήση έξυπνων μετρητών που να συνδέονται στο δίκτυο ώστε οι καταναλωτές να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα των στατιστικών.

Η σύνδεση των καταναλωτών με τις πηγές και η δυνατότητα να γνωρίζουν την ποσότητα και τον χρόνο της κατανάλωσης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε χρήση της υπηρεσίας σε ώρες χαμηλής ζήτησης δίνοντας ως κίνητρο μειωμένο κόστος, γεγονός που θα καθιστούσε επιτυχή την προσπάθεια προς ενεργειακή βιωσιμότητα επιφέροντας αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών με οικονομικό και κοινωνικό όφελος.

  1. Διαχείριση μεταφορών και φόρτου κυκλοφορίας

Η διαχείριση των μεταφορών και του φόρτου κυκλοφορίας είναι από τα μεγαλύτερα θέματα των πόλεων. Η λύση φαίνεται να είναι η χρήση εφαρμογών που κατευθύνουν την κυκλοφορία σε διαδρομές μικρότερου φόρτου. Επιπλέον όφελος σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπεμπόμενων ρύπων.

Share