Ολοκληρώθηκε η 16η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 16η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, η οποία στην 16η διοργάνωσή της, συγκέντρωσε 6700 συμμετέχοντες και περισσότερους από 800 ομιλητές από όλη την Ευρώπη.

Ο θεσμός συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός για την περιφερειακή ανάπτυξη στον κόσμο.

Κορυφαίοι ηγέτες της ΕΕ με ηγέτες τοπικούς και περιφερειακούς συναντώνται για να συμβάλλουν μέσα από την εκδήλωση στην ενίσχυση της συνοχής εντός των Περιφερειών της ΕΕ.

Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων ήταν «Το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι, οι περιφέρειες και οι πόλεις – Το μέλλον της Ευρώπης είναι η ενότητα και η συνοχή».

Την εκδήλωση εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz , αναφέροντας, ότι « η επένδυση στη συνοχή αφορά πολύ περισσότερα από χρήματα: αποτελεί αντανάκλαση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών μας. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, δείχνει ότι μπορούμε να υπερβούμε τα μείζονα προβλήματα του 210υ αιώνα συνεργαζόμενοι με πνεύμα αλληλεγγύης. Η περικοπή της αντιβαίνει στους ενωσιακούς στόχους περί εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική συνοχής προκειμένου η ΕΕ να κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών που υπηρετεί. Ένωση χωρίς συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει »

Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν 212 συναντήσεις, επισκέψεις και εκδηλώσεις δικτύωσης με στόχο να διερευνήσουν και να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το πώς οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να συνεργαστούν για μια ισχυρότερη πολιτική συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europa.eu/regions-and-cities/media/news_en

Share