«Πράσινο φως» για δράσεις μετεγκαταστάσεων, ανάπτυξης και επεκτάσεις δικτύων σε καταυλισμούς Ρομά – 15 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας

«Πράσινο φως» για δράσεις μετεγκαταστάσεων, ανάπτυξης και επεκτάσεις δικτύων σε καταυλισμούς Ρομά - 15 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας
Υπεγράφη η Πρόσκληση, στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσής τους, ύψους 15 εκατ. ευρώ, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ανοιχτή είναι, από σήμερα, η Πρόσκληση για τους Δήμους της χώρας, στα όρια των οποίων υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά.

Οι δύο παρεμβάσεις αφορούν σε οργανωμένους χώρους προσωρινής μετεγκατάστασης και στην ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και επέκταση των δικτύων υποδομής.

Πιο αναλυτικά, η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  1. Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης: Είναι κατάλληλα οργανωμένοι χώροι που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα. Οι παρεμβάσεις αφορούν και στην παραχώρηση χρήσης οικίσκων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας των ωφελούμενων με την έγγραφη συναίνεσή τους και με ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης. Οι Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης οργανώνονται ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων με τις απαιτούμενες προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, τις απαιτούμενες υποδομές (αποχέτευσης, ύδρευσης, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.), καθώς και άλλων τυχόν υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την υγιεινή και ασφαλή διαβίωση.
  2. Ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και επέκταση δικτύων υποδομής για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης: Η δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και βελτίωση δικτύων υποδομής (π.χ. δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, ΗΜ δίκτυα, συγκοινωνιακό δίκτυο, κ.ο.κ.), με σκοπό την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά στις θέσεις που διαβιεί. Σε περίπτωση που η προσωρινή μετεγκατάσταση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της παραγράφου δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης διαθέσιμου και κατάλληλου χώρου, εγκαθίστανται στους οικισμούς προσωρινές ή κινητές μονάδες υγιεινής και ατομικής καθαριότητας με κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδομές πλύσης ιματισμού, είτε εντός της υφιστάμενης περιοχής εγκατάστασης αυτών είτε σε γειτονική δημόσια, δημοτική ή ιδιωτική έκταση. Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας των οικισμών αναπτύσσονται, βελτιώνονται, αντικαθίστανται. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναφέρεται σε υφιστάμενους οικισμούς, σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν εγερθεί νομικές ενστάσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Πηγή: ypes.gr

Share