Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες

H 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε:

  • ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,
  • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,
  • Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου,
  • Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Δείτε, αναλυτικά, τον ΠΙΝΑΚΑ με την κατανομή των θέσεων.

Πηγή: asep.gr

Share