Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σηματοδοτεί μία ριζική στροφή της οικονομικής πολιτικής. Δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο για τη σημαντική μείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου οικονομικής προόδου για τα επόμενα χρόνια.

Ο προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει:

  • Σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από το 1,5%, που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο 2,8%.
  • Περαιτέρω μείωση της ανεργίας και σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που αντανακλά στην αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των πολιτών, μέσω της μείωσης των συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος και της αναθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας. Επιτυγχάνει το συμφωνηθέν, κατά πρόγραμμα, πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%, αλλά και συνολικό πλεόνασμα ύψους 1% κατά ESA 2010.
  • Τον τερματισμό της υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης, που χαρακτήρισαν την περίοδο 2016-2018, στη διάρκεια της οποίας ασκήθηκε περιοριστική πολιτική ύψους 11,4 δισ. ευρώ.
  • Μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης (ηλεκτρονικές συναλλαγές, φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με βάση τις πραγματικές αξίες ακινήτων κ.α.) και του εξορθολογισμού των δαπανών και των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του και την αποκάλυψη της πραγματικής του έκτασης, με τον τερματισμό της πλασματικής εικόνας που χαρακτήριζε την παρουσίαση της εκτέλεσής του τα τελευταία χρόνια.

Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/epikoinonia

 

Share