Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΔΑΠ