Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αντιμετωπίζει το ζήτημα των αστέγων