Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για άστεγους» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για άστεγους» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης