Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νέα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καστοριάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νέα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καστοριάς