Ένταξη των επιχειρήσεων Δήμου Μετεώρων στη δράση "Σε Αναμονή"