Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού