Πώς θα γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα Κούλουμα

Πώς θα γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα Κούλουμα