Ρυθμίσεις οφειλών πολιτών προς Δήμους – Προϋποθέσεις

Ρυθμίσεις οφειλών πολιτών προς Δήμους - Προϋποθέσεις
Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς Δήμους σε έως και 72 δόσεις και δυνατότητα αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών σε έως και 100 δόσεις.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών συμπεριλήφθηκαν διατάξεις στον ν. 5036/2023 του Υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς Δήμους σε έως και 72 δόσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών σε έως και εκατό 100 δόσεις.

Οι οφειλέτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών αυτών ρυθμίσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς τον οικείο Δήμο έως τις 30 Ιουνίου 2023, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήµου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ειδικής εφαρµογής του αρµόδιου Δήµου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος.

Δείτε το Άρθρο 90

Πηγή: ypes.gr

Share