Σε λειτουργία ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία

Σε λειτουργία ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία