σταθμός τηλε-διερμηνείας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης