Συμμετοχή της Π.Ε.Δ.Α. και της Π.Ε.Δ.Ν.Α. στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Στις 11 Οκτωβρίου, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν, στις Βρυξέλλες, ημερίδα με αντικείμενο το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής.

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α κ. Νίκος Σαράντης παρουσίασε την υφιστάμενη στρατηγική στην Αττική για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και πρότεινε τη διάθεση περισσότερων ενωσιακών πόρων για την μελλοντική παροχή Δημόσιων Κοινωνικών Αγαθών.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Ν.Α. κ. Φώτης Χατζηδιάκος επισήμανε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών και ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 174 της Συνθήκης της Λισαβώνας ως βασική προτεραιότητα του μελλοντικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Ένωσης. Για την υλοποίηση της εκδήλωσης, οι Π.Ε.Δ. συνεργάστηκαν με τις περιφέρειες της Βενετίας (IT), του Λάτσιο (IT), της Γαλικίας (ES), του Οπόλσκι(PL), του Πομόρσκι (PL), της Σιλεσίας (PL) και της Βόρειας Πορτογαλίας (PT).

Share