32η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

32η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.