Το 3ο OTS Roadshow 2023 με θέα την Ακρόπολη!

Το 3ο OTS Roadshow 2023 με θέα την Ακρόπολη!
ΔΩΡΕΑΝ διά ζώσης ημερίδα, στην Αθήνα, για τους εκπροσώπους και εργαζομένους φορέων του Δημοσίου.

Η OTS διοργανώνει το 3ο Roadshow της χρονιάς την Παρασκευή, 5 Μαΐου, με θέα την Ακρόπολη!

Tο δυναμικό της εταιρείας δίνει το επόμενο ραντεβού με τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης στη συνεδριακή αίθουσα του Electra Palace Athens.

Η θεματολογία των εισηγήσεων εστιάζει στις λύσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και σε άλλα επίκαιρα ζητήματα, που άπτονται του θεσμικού πλαισίου.

Θεματικές ενότητες του OTS Roadshow

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης επικεντρώνεται στη νέα γενιά Cloud εφαρμογών της OTS, Open1, για την ψηφιακή μετάβαση των οργανισμών.

Οι λύσεις της OTS στοχεύουν στην απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών των φορέων, ώστε και αυτοί να εξυπηρετούν τους πολίτες ταχύτερα και, όπου είναι αυτό δυνατόν, ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν:

 • Open1|Finance: Λογιστική & Οικονομική Διαχείριση
 • Open1|HRMS: Διαχείριση Προσωπικού
 • Open1|EasyPay: Ηλεκτρονική Πληρωμή Οφειλών προς φορείς
 • Open1|Property: Διαχείριση Τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & ΤΑΠ
 • Open1|Rentals: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Μισθωμάτων
 • Open1|Cemetery: Διαχείριση Κοιμητηρίων
 • Open1|Land: Διαχείριση της Εισφοράς Γης σε Χρήμα
 • Open1|Process: Διαχείριση και Προτυποποίηση Διαδικασιών και Υποθέσεων & Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων
 • Open1|Entrance: Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων προς Οργανισμούς
 • Open1|Decisions: Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων
 • Open1|Fleet: Διαχείριση Γραφείου Κίνησης

Στο δεύτερο μέρος θα δοθεί έμφαση στο Δημόσιο λογιστικό με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018. Παράλληλα, για τα τμήματα πληροφορικής, θα υπάρξει ξεχωριστό workshop για θέματα Κυβερνοασφάλειας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Συμπληρώστε την αίτησή σας εδώ.

Share