Το 9ο OTS Forum είναι γεγονός.

Η goverNet είναι o επίσημος xορηγός επικοινωνίας του 9ου OTS Forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Νοεμβρίου 2017 στην Παραλία Κατερίνης, ένα τριήμερο Συνέδριο με επίκεντρο τη Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός του, είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών, η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. Με πληθώρα εισηγήσεων και workshops θα καλυφθούν τρεις βασικοί άξονες θεματολογίας: Νομοθεσία/Θεσμικό Πλαίσιο, Καλές Πρακτικές, Θέματα Οργάνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο : http://otsforum.gr/

Share