Απλοποιείται η έκδοση οικοδομικών αδειών στις μη δασικές περιοχές