Υποβολή αιτήσεων για την εξέταση αποζημίωσης από σεισμό