Υποχρέωση για 2 εβδομαδιαία διαγνωστικά test Covid-19 στον ιδιωτικό τομέα