ΥΠ.ΕΣ. | Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Εγκύκλιο, σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος.

Η αξιολόγηση διενεργείται το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε, αναλυτικά: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 / Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Share