Ψηφιακή Μέριμνα: Έναρξη Γ΄κύκλου

Ψηφιακή Μέριμνα: Έναρξη Γ΄κύκλου
Διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο  Γ’ κύκλος αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Αυγούστου.

Αίτηση για την «Ψηφιακή Μέριμνα» θα μπορούν να καταθέσουν οι οικογένειες, οι οποίες είναι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ στις Β’ και Γ’ εισοδηματικές κατηγορίες (ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα από 6.000 έως 15.000 ευρώ) και, ταυτόχρονα, έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα ή έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία. 

Το ποσό της επιταγής ορίζεται στα 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Όσον αφορά στους δικαιούχους των Α’ και Β’ κύκλων του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί και εγκριθεί (ή πρόκειται να εγκριθούν), θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών τους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/

Share