4 Απριλίου, 2017
Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ. 18/οικ.16414/27.5.2015 Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015 (Δικαιώματα πολιτών…
Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων…
Τι είναι η παραχώρηση; Είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης μεταξύ του δημόσιου τομέα και μιας (συνήθως) ιδιωτικής…